Năng lực thiết bị

Khẳng định tính chuyên nghiệp của nhà thầu thi công, TOPCON VINA đã mạnh dạn đầu tư các thiết bị chuyên nghành kiểm tra, thi công tiên tiến nhất cho từng ứng dụng sản phẩm ,

Khẳng định tính chuyên nghiệp của nhà thầu thi công, TOPCON VINA đã mạnh dạn đầu tư các thiết bị chuyên nghành kiểm tra, thi công tiên tiến nhất cho từng ứng dụng sản phẩm , giải pháp cụ thể đẩm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm trong quá trình thi công đến bước hoàn thiện cuối cùng bàn giao cho khách hàng đi vào sử dụng: Máy phun sơn,  Máy bắn bi, Máy bào bê tông, Máy phun cát, Máy bóc sơn cũ, Máy mài mịn...

I. MỘT SỐ THIẾT BỊ CHÍNH

II. Một số thiết bị khác